تبلیغاتی

بارهای ذهنی که زندگی را سنگین می کند

باورهایی وجود دارد که تقریبا همه ی ما درگیر آن ها هستیم و به نوعی زندگی را برای ما سنگین می کنند . در ادامه چند مورد از مهم ترین باور ها را برای شما آورده ایم .

گذشته 

گناه 

توقعات 

اشتباهات دیگران

منفی بافی

حواس خود را به طور کامل به کار بگیرید.
همانجایی که هستید، باشید.
به اطراف نگاه کنید.
فقط بنگرید، تعبیر و تفسیر نکنید.
نور، شکل ها، رنگ ها و بافت ها را ببینید.
نسبت به حضور بی صدای یکایک چیزها هشیار باشید.
نسبت به فضایی که امکان وجود چیزها را فراهم می‌آورد، هشیار باشید.
به صداها گوش دهید.
آنها را داوری نکنید.
به سکوت پشت صداها گوش دهید.
چیزی را لمس کنید هر چیزی را و بودن آن را پذیرا باشید.
ضرب آهنگ تنفس خود را ملاحظه کنید، هوای دم و بازدم را حس کنید،
انرژی حیات را در درون خود حس کنید.
بگذارید همه چیز در درون و بیرون باشد.
بودن همه چیز را بپذیرید.
عمیق تر به ژرفای حال فرو بروید.
به این ترتیب شما دنیای مرگ آور پندارهای ذهنی وابسته به زمان را پشت سر می گذارید.
شما از ذهن دیوانه که انرژی حیاتتان را می بلعد و آهسته آهسته سیاره زمین را مسموم و نابود می کند، رها می شوید.
شما از رویای زمان بیدار می شود و به لحظه حاضر گام می نهید.

 

منبع : سخنان جناب محمد اصغر زاده

وبگردی