تبلیغاتی

با انجام حرکات شانه کدام عضلات شما درگیر خواهد شد ؟ [فیلم]

هنگامی که شما حرکات مربوط به شانه و سرشانه را در باشگاه بدنسازی انجام می دهید ، بعضی از عضلات شما درگیر خواهند شد . به نظر شما کدام عضلات درگیر می شوند؟

 

 

ویدیو های مشابه :

کدام عضلات با انجام تمرینات ابتدایی بدنسازی درگیر می شوند؟ [فیلم]

با انجام حرکات سینه کدام عضلات شما درگیر خواهد شد ؟ [فیلم]

وبگردی