بیمه حوادث انفرادی چیست؟

بیمه حوادث، یکی از انواع بیمه اشخاص است که به دو دسته‌‌ی بیمه حوادث انفرادی و گروهی تقسیم می‌شود. در این بیمه‌نامه، فرد می‌تواند خود را به صورت ۲۴ ساعته در برابر انواع حوادث بیمه کند. معمولا افراد از این بیمه بیشتر برای مدیریت هزینه‌‌های حوادث ناشی از کار استفاده می‌‌کنند.

 

 

بیمه حوادث انفرادی در کل دارای سه پوشش اصلی و سه پوشش فرعی است.

 

پوشش‌های اصلی شامل فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم است. پوشش‌های فرعی هزینه‌های پزشکی، غرامت روزانه عمومی و غرامت روزانه بستری شدن را در برمی‌‌گیرد. اگر بیمه‌‌گزار بر اثر حادثه فوت کند، کل سرمایه‌ای که در بیمه‌نامه قیدشده به وارثانش می‌رسد. در صورت نقص عضو نیز با توجه به تشخیص کلی یا جزئی بودن، مبلغی به فرد پرداخت می‌شود.

 

تعریف حوادث ناشی از کار

یکی از شایع‌‌ترین احتمالات، حوادثی‌‌‌‌ است که در محلِ کار برای افراد اتفاق می‌‌افتد. هر اتفاقی که در جریان انجام کار رخ دهد و منجر به صدمه شود، حوادث ناشی از کار یا بیمه حوادث شغلی هم می‌‌گویند. این صدمات شغلی -که شاید مرگبار یا غیر مرگبار باشند- شامل موارد زیر است:

 1. غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار یا مواد خورنده مانند اسید
 2.  ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم
 3. دفاع مشروع بیمه شده
 4. اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

البته نوع دیگری از بیمه مربوط به مشاغل نیز با عنوان بیمه مسئولیت وجود دارد. طبق آن بیمه، شرکت‌های بیمه‌گر خسارات وارد به دیگران حین کار از طرف بیمه‌گزار را پرداخت می‌کنند.

 

پوشش‌‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی

همان‌‌طور که اشاره شد، پوشش‌های اصلی بیمه حوادث شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی‌‌ است.

 

در اسناد بیمه ازکارافتادگی به دو دسته «دائم –کامل» و «موقت– جزیی» تقسیم می‌‌شود.

 

بطور کلی میزان غرامتی که بابت ازکارافتادگی «دائم-کامل» پرداخت می‌‌گردد، معادل سرمایه فوت است.

 

اما میزان غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی «موقت- جزیی» به آسیب و خسارت بیمه‌گزار بستگی دارد.

تمام بیمه‌های حوادث انفرادی غرامت‌‌های اصلی را پوشش می‌‌دهند. در ادامه توضیحات این پوشش‌‌ها بصورت کامل ارائه می‌‌شود:

غرامت فوت: اگر حادثه‌‌ی منجر به فوت بیمه‌گزار تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد، بیمه‌گر باید سرمایه فوت را به ذینفعان بپردازد.

 

سرمایه فوت و نقص عضو: هنگام عقد قرارداد بیمه‌نامه، بیمه‌گزار مبلغ سرمایه فوت را تعیین می‌کند. معمولاً مبلغ سرمایه فوت دارای یک میزان حداکثر است. این مقدار حداکثر، به توانایی شرکت بیمه در پرداخت سرمایه فوت بستگی دارد. مبلغ سرمایه فوت یکی از عوامل تأثیرگذار در حق بیمه حوادث انفرادی است.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی): یکی دیگر از غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) است. ممکن است یکی از حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه، سبب قطع، تغییرِ شکل یا ناتوانیِ عضوی از بیمه‌‌گزار شود. در این‌‌شرایط، بیمه‌گر باید مطابق بیمه‌نامه، سرمایه فوت و نقص عضو را به بیمه‌گزار پرداخت کند. اما این پرداخت به‌‌شرط آن‌‌ است‌‌ که حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه عواقب آن بروز نماید.

 

نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی

موارد زیر نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی محسوب می‌‌شود و غرامت این موارد معادل صد در صد سرمایه بیمه شده خواهد بود:

 • نابینایی کامل و دائم از دو چشم
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ
 • قطع دو پا، حداقل از مچ یا از کار افتادگی دائم و کامل
 • از کار افتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا، حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنچه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • برداشت فک پایین

 

نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند ازکارافتادگی یا نقص عضو جزئی محسوب می‌شود و غرامت آن معادل درصدی از سرمایه بیمه است شامل موارد زیر است:

 •  از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن(لالی) اعم از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطع زبان۸۰%
 • قطع یک دست از بازو یا از کار افتادگی دائم و کامل ۷۰%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد۶۰%
 •  قطع یک دست از مچ یا از کار افتادگی دائم و کامل ۵۵%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست۵۰%
 • قطع یک پا از مفصل ران یا از کارافتادگی دائم ۷۰%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق ۶۰%
 •  قطع یک پا از مچ یا از کار افتادگی دائم و کامل  ۵۵%
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا۳۰%
 • نابینا شدن یک چشم۵۰%
 • از دست دادن شنوائی یک گوش ۳۵%
 • از دست دادن لاله گوش۱۰%
 • فقدان دندانها حداکثر ۲۸%
 • از دست دادن حس بویائی ۱۵%
 • از دست دادن حس چشائی ۱۵%
 • غرامت نقص عضو سایر اعضاء سر(جمجمه) و صورت از حداکثر۴۰% سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.
 • یک کلیه ۳۰%
 • طحال ۷%
 • بیضه ۵%

 

پوشش‌‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی

پوشش‌های دیگر بیمه حوادث اختیاری هستند و انتخاب آن‌ها بر عهده بیمه‌گزار است. فرد با انتخاب این پوشش‌‌ها لازم است حق‌‌بیمه بیشتری پرداخت کند. غرامت‌های فرعی عبارتند از:

هزینه‌‌های پزشکی ناشی از حادثه: یکی از غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی پرداخت هزینه‌های درمانی و پزشکی بیمه‌گزار تا سقف مشخص ‌شده در بیمه‌نامه است. در صورت بروز حادثه، بیمه حوادث انفرادی تا سقف مقرر هزینه‌های پزشکی را می‌پردازد. سقف مشخص شده هزینه‌های پزشکی ۱۰ تا ۲۰ درصد سرمایه فوت است.

 

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه: در صورت بروز حادثه و ازکارافتادگی موقت، بیمه‌گر موظف به پرداخت غرامتی بابت ازکارافتادگی بیمه‌گزار می‌شود. مبلغ غرامت حداکثر برابر با ۱۲ ده هزارم از سرمایه فوت و نقص عضو بیمه‌گزار است که به بیمه‌نامه بستگی دارد. فقط حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد شامل این پوشش می‌شود.

غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی: اگر بیمه‌گزار دچار حادثه‌‌ی منجر به بستری شود، از بیمه حوادث انفرادی غرامت دریافت می‌کند. این مبلغ غرامت حداکثر ۲۴ ده هزارم سرمایه فوت و نقص عضو است.

 

یکی از حوادثی که بیمه حواث انفرادی ارائه می‌دهد، بیمه کارگران نظافت ساختمان‌ها است. کارفرما که ممکن شرکت یا یک فرد باشد، می‌تواند این افراد را بیمه کند. مخصوصا در ایام خانه تکانی که کارگرهای نظافت یا خانم‌های خانه‌دار بیشتر در معرض خطر هستند. 

 

دسته‌‌بندی مشاغل و حق بیمه پرداختی در بیمه حوادث انفرادی

شرایط بیمه‌‌نامه و حق بیمه پرداختی بیمه‌‌گزار، بنا به طبقه شغلی و وضعیت سلامتی فرد تعیین می‌‌شوند. در اسناد بیمه‌‌ای مشاغل به پنج دسته تقسیم می‌‌شوند. این طبقه‌‌بندی، مشاغل را از بی‌‌خطر تا پرخطر در پنج طبقه زیر تعریف می‌‌کند:

طبقه اول: در این طبقه مشاغل پایین‌ترین میزان خطر را دارند. به طوری‌‌که می‌‌توان گفت هیچ خطری شاغلین این دسته را تهدید نمی‌کند. آنها برای انجام شغل خود نیازی به کار با ماشین‌آلات صنعتی و یا نیروی بدنی ندارند. مشاغلی مانند: کارمندان ادارات، دبیران، معلمان و… در این دسته قرار می‌گیرند.

طبقه دوم: در این طبقه میزان خطر بسیار کم است و افراد هم کار فکری انجام می‌‌دهند هم کار فیزیکی. مشاغلی مانند: تعمیرکاری وسایل الکتریکی، دندان‌پزشکی، بازاریابی و… در این دسته قرار می‌گیرند.

 

طبقه سوم: در این طبقه افراد متخصص یا نیمه متخصصی قرار دارند که با ماشین‌آلات صنعتی کار می‌‌کنند. شاغلین در این گروه، روزانه با خطرات ناشی از کار مواجه هستند. رانندگان وسایل نقلیه سبک مانند تاکسی‌ها، کشاورزان، کارگران ساختمان و… در این دسته قرار می‌گیرند.

طبقه چهارم: در این طبقه دو خطر افراد را تهدید می‌‌کند. اولین احتمالِ خطر، بخاطر نداشتن مهارت کافی در شغلی‌‌ است که به آن کار گمارده می‌شوند. دومین احتمال، به خطر ناشی از کار با ماشین‌آلات صنعتی سنگین برمی‌‌گردد. رفتگری، آتش‌نشانی، پیک موتوری و… در این دسته قرار می‌گیرند.

 

طبقه پنجم: در این طبقه مشاغل بالاترین میزان خطر را دارند. بدلیل اینکه افراد شاغل به طور مستقیم با مواد منفجره و یا مواد خورنده مانند اسیدها سروکار دارند. بیمه حوادث انفرادی بیش از همه برای این گروه توصیه می‌‌شود زیرا خطر هر روز در کمین صاحبان این مشاغل است. پس اگر شغل شما در این طبقه قرار دارد برای خرید این بیمه درنگ نکنید.

 

دسته بندی :

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات متنی

هم اکنون دیگران می خوانند

۴ منطقه برای سرمایه گذاری در حومه تهران

بهترین هتل‌ های ساحلی تایلند کدامند؟

۵ تا ویژگی یک مهدک کودک خوب!

دلایل افزایش استرس در فصل پاییز+روش های درمان❤️

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۱ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و یک + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۲ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و دو + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۳ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و سه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۴ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و چهار + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۵ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و پنج + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۶ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و شش + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۷ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و هفت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۸ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و هشت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۹ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست و نه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۰ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۱ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و یک + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۲ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و دو + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۳ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و سه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۴ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و چهار + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۵ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و پنج + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۶ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و شش + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۷ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و هفت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۸ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و هشت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳۹ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سی و نه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۰ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۱ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و یک + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۲ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و دو + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۳ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و سه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۴ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و چهار + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۵ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و پنج + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۶ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و شش + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۷ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و هفت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۸ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و هشت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۹ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهل و نه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۰ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۱ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و یک + راهنمای کامل بازی ]

مهم‌ترین نکات خرید دوچرخه برای مبتدیان!

بهترین فیلم های فرانسوی – کشف گنجینه‌های سینمایی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲۰ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و بیست + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۹ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و نوزده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۸ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و هجده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۷ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و هفده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۶ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و شانزده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۵ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پانزده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۴ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و چهارده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۳ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و سیزده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۲ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و دوازده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۶۰ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و شصت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۹ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و نه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۸ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و هشت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۷ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و هفت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۶ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و شش + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۵ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و پنج + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۴ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و چهار + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۳ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و سه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۲ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و پنجاه و دو + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۱ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و یازده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱۰ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و ده + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۰۹ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و نه + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۰۸ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و هشت + راهنمای کامل بازی ]

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۰۷ ❤️ [ پاسخ مرحله هزار و پانصد و هفت + راهنمای کامل بازی ]