تبلیغاتی

شهر باستانی اوپلیستسیخه، شهر سنگی

شهر باستانی اوپلستسیخه در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر گوری قرار دارد.

این شهر بر روی یک صخره بلند در سال ششم قبل از میلاد ساخته شده است.

شما را به دیدن عکس هایی زیبا از این مکان تاریخی دعوت می نماییم.

 

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-نما

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-سنگ

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-نقاشی

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-نقش-برجسته

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-پله

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-نمای کلی

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-نقش-برجسته

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-غار

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-خانه

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-نمای-دور

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-پایین

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-در

شهر-باستانی-اوپلیستسیخه-ورودی

 

وبگردی