تبلیغاتی

معبد طلایی یا دربار صاحب

دربار صاحب یا معبد طلایی در شهر امریتسار در کشور هندوستان عبادتگاه مرکزی پیروان آیین سیک است.

شما را به دیدن عکس هایی زیبا از آن دعوت میکنیم.

 

دربار صاحب-سفره

دربار صاحب-طلا (1)

دربار صاحب-طلا

دربار صاحب-طلایی

دربار صاحب-غسل

دربار صاحب-فیروزه

دربار صاحب-گل

دربار صاحب-لوستر

دربار صاحب-مجلس

دربار صاحب-مرتاز (1)

دربار صاحب-مرتاز

دربار صاحب-نما

دربار صاحب-هندو

دربار صاحب-بچه

دربار صاحب-دریا

دربار صاحب-زیبا

وبگردی