اوقات شرعی قزوین فروردین ۱۴۰۰


اوقات شرعی قزوین فروردین ۱۴۰۰ ، زمان های دقیق اذان صبح ، ظهر ، مغرب و عشا در ادامه ذکر شده است.

 

این زمان ها برای شهر قزوین معتبر می باشند.

 

با بخش اوقات شرعی از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.

 

اوقات شرعی قزوین فروردین ۱۴۰۰ + تمامی روز ها

 

اوقات 1 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 04:48

 

طلوع آفتاب : 06:12

 

اذان ظهر : 12:17

 

غروب افتاب : 18:23

 

اذان مغرب : 18:41

 

نیمه شب : 23:35

 

 

اوقات 2 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:46

 

طلوع آفتاب : 07:11

 

اذان ظهر : 13:17

 

غروب افتاب : 19:23

 

اذان مغرب : 19:42

 

نیمه شب : 00:34

 

اوقات 3 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:45

 

طلوع آفتاب : 07:09

 

اذان ظهر : 13:17

 

غروب افتاب : 19:24

 

اذان مغرب : 19:43

 

نیمه شب : 00:34

 

اوقات 4 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:43

 

طلوع آفتاب : 07:08

 

اذان ظهر : 13:16

 

غروب افتاب : 19:25

 

اذان مغرب : 19:43

 

نیمه شب : 00:34

 

اوقات 5 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:42

 

طلوع آفتاب : 07:06

 

اذان ظهر : 13:16

 

غروب افتاب : 19:26

 

اذان مغرب : 19:44

 

نیمه شب : 00:34

 

اوقات 6 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:40

 

طلوع آفتاب : 07:05

 

اذان ظهر : 13:16

 

غروب افتاب : 19:27

 

اذان مغرب : 19:45

 

نیمه شب : 00:33

 

اوقات 7 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:38

 

طلوع آفتاب : 07:04

 

اذان ظهر : 13:15

 

غروب افتاب : 19:28

 

اذان مغرب : 19:46

 

نیمه شب : 00:33

اوقات 8 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:37

 

طلوع آفتاب : 07:02

 

اذان ظهر : 13:15

 

غروب افتاب : 19:29

 

اذان مغرب : 19:47

 

نیمه شب : 00:33

اوقات 9 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:35

 

طلوع آفتاب : 07:01

 

اذان ظهر : 13:15

 

غروب افتاب : 19:29

 

اذان مغرب : 19:48

 

نیمه شب : 00:32

اوقات 10 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:35

 

طلوع آفتاب : 06:59

 

اذان ظهر : 13:14

 

غروب افتاب : 19:30

 

اذان مغرب : 19:49

 

نیمه شب : 00:32

اوقات 11 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:32

 

طلوع آفتاب : 06:58

 

اذان ظهر : 13:14

 

غروب افتاب : 19:31

 

اذان مغرب : 19:50

 

نیمه شب : 00:31

 

اوقات 12 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:30

 

طلوع آفتاب : 06:56

 

اذان ظهر : 13:14

 

غروب افتاب : 19:32

 

اذان مغرب : 19:50

 

نیمه شب : 00:31

 

اوقات 13 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:29

 

طلوع آفتاب : 06:55

 

اذان ظهر : 13:14

 

غروب افتاب : 19:33

 

اذان مغرب : 19:51

 

نیمه شب : 00:31

 

اوقات 14 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:27

 

طلوع آفتاب : 06:53

 

اذان ظهر : 13:13

 

غروب افتاب : 19:34

 

اذان مغرب : 19:52

 

نیمه شب : 00:30

اوقات 15 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:25

 

طلوع آفتاب : 06:52

 

اذان ظهر : 13:13

 

غروب افتاب : 19:35

 

اذان مغرب : 19:53

 

نیمه شب : 00:30

اوقات 16 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:24

 

طلوع آفتاب : 06:51

 

اذان ظهر : 13:13

 

غروب افتاب : 19:35

 

اذان مغرب : 19:54

 

نیمه شب : 00:29

اوقات 17 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:22

 

طلوع آفتاب : 06:49

 

اذان ظهر : 13:12

 

غروب افتاب : 19:36

 

اذان مغرب : 19:55

 

نیمه شب : 00:29

اوقات 18 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:21

 

طلوع آفتاب : 06:48

 

اذان ظهر : 13:12

 

غروب افتاب : 19:37

 

اذان مغرب : 19:56

 

نیمه شب : 00:29

اوقات 19 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:19

 

طلوع آفتاب : 06:46

 

اذان ظهر : 13:12

 

غروب افتاب : 19:38

 

اذان مغرب : 19:56

 

نیمه شب : 00:28

اوقات 20 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:17

 

طلوع آفتاب : 06:45

 

اذان ظهر : 13:12

 

غروب افتاب : 19:39

 

اذان مغرب : 19:57

 

نیمه شب : 00:28

اوقات 21 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:16

 

طلوع آفتاب : 06:44

 

اذان ظهر : 13:11

 

غروب افتاب : 19:40

 

اذان مغرب : 19:58

 

نیمه شب : 00:28

اوقات 22 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:14

 

طلوع آفتاب : 06:42

 

اذان ظهر : 13:11

 

غروب افتاب : 19:40

 

اذان مغرب : 19:59

 

نیمه شب : 00:27

اوقات 23 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:12

 

طلوع آفتاب : 06:41

 

اذان ظهر : 13:11

 

غروب افتاب : 19:41

 

اذان مغرب : 20:00

 

نیمه شب : 00:26

اوقات 24 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:11

 

طلوع آفتاب : 06:39

 

اذان ظهر : 13:11

 

غروب افتاب : 19:42

 

اذان مغرب : 20:01

 

نیمه شب : 00:26

اوقات 25 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:09

 

طلوع آفتاب : 06:38

 

اذان ظهر : 13:10

 

غروب افتاب : 19:43

 

اذان مغرب : 20:02

 

نیمه شب : 00:26

اوقات 26 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:08

طلوع آفتاب : 06:37

 

اذان ظهر : 13:10

 

غروب افتاب : 19:44

 

اذان مغرب : 20:03

 

نیمه شب : 00:26

اوقات 27 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:06

طلوع آفتاب : 06:35

 

اذان ظهر : 13:10

 

غروب افتاب : 19:45

 

اذان مغرب : 20:04

 

نیمه شب : 00:26

اوقات 28 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:04

طلوع آفتاب : 06:34

 

اذان ظهر : 13:10

 

غروب افتاب : 19:46

 

اذان مغرب : 20:04

 

نیمه شب : 00:25

اوقات 29 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:03

 

طلوع آفتاب : 06:33

 

اذان ظهر : 13:09

 

غروب افتاب : 19:46

 

اذان مغرب : 20:05

 

نیمه شب : 00:24

اوقات ۳۰ فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:01

 

طلوع آفتاب : 06:31

 

اذان ظهر : 13:09

 

غروب افتاب : 19:47

 

اذان مغرب : 20:06

 

نیمه شب : 00:24

اوقات 31 فروردین 1400 قزوین

اذان صبح : 05:00

 

طلوع آفتاب : 06:30

 

اذان ظهر : 13:09

 

غروب افتاب : 19:48

 

اذان مغرب : 20:07

 

نیمه شب : 00:24

احادیثی در مورد اهمیت نماز

آیت الله بهاءالدینی: دستگاه امام حسین (علیه‌السلام) فوق فقه است ، این عزاداری‌ها احیا کننده نماز و مساجد است.

 

امام باقر(ع) : اولین چیزی که بنده در مورد آن مورد محاسبه قرار میگیرد، نماز است؛ ( اگر پذیرفته شد)، سایر اعمال نیز پذیرفته میشود، ( اگر مردود شد)، سایر اعمال نیز مردود میگردد. (الحکمه ج۵ ص۳۷۴)

 

پیامبر (ص ) :  نماز نور مؤمن است . ( شهاب الاخبار، ص .۵۰ نهج الفصاحه ، ص ۳۹۶ )

 

پیامبر (ص ) : نماز، پایه و ستون دین شماست . ( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۷۰ )

 

امام کاظم (ع ) :  بهترین چیزی  که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی  تقرب پیدا می کند، نماز است . ( تحت العقول ، ص ۴۵۵ )

 

پیامبر (ص ) :  نماز، پرچم اسلام است . ( کنز العمال ، ج ۷، ص ,۲۷۹ حدیث ۱۸۸۷ )

 

پیامبر (ص ) :  همانا نماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست . ( کنز العمال ، حدیث ۱۸۹۰۷ )

 

امام باقر (ع ) : بنی  الاسلام علی خمس : اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت . ( کافی ، ج ۲، ص ۱۷ )

 

امام حسین (ع ) : (در تفسیر آیه ) “کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ، نماز را به پا می دارند” فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است . ( بحار الانوار، ج ,۲۴ ص ۱۶۶ )

 

امام صادق (ع ) :  هنگامی که خداوند را با نمازهای پنج گانه واجب ملاقات کردی ، سؤال از شما نمی شود، مگر از نمازهای پنج گانه . ( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۵ )

 

امام صادق (ع ) :  شیعیان ما اهل تقوی و پاکدامنی و کوشش و جدیت اند و مردمی  باوفا وامین اند و اهل زهد و عبادتند و کسانی هستند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می خوانند. ( بحار الانوار، ج ,۶۸ ص ۱۶۷ )

امام رضا (ع ) :  بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خدای عز و جل نمازپنج گانه است .

 

پیامبر (ص ) : اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهای پنج گانه است . ( کنز العمال ، ج ۷، حدیث ۱۸۸۵۱ )

 

امام صادق (ع ) : خدازکات را واجب کرد، همان طور که نماز را واجب کرد. ( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۳ )

 

امام باقر (ع ) :  همانا، نماز مستحبی زمانی مورد قبول است که نماز واجب مورد قبول واقع شود. ( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۰ )

 

امام حسن عسکری (ع ) :  علایم و نشانه های مؤمن پنج چیز است :۱- خواندن ۵۱رکعت نماز در شبانه  روز ( ۱۷ رکعت نماز واجب و ۳۴رکعت نافله ).۲- زیارت اربعین امام حسین  (ع ).۳- انگشتر به دست راست کردن .۴- پیشانی بر خاک نهادن .۵- بلند گفتن “بسم الله الرحمن الرحیم ” درنمازها. ( وسائل الشیعه ، ج ,۱۰ص ۳۷۳ )

 

امام صادق (ع ) : به درستی  که خداوند نمازهای واجب را در محبوبترین اوقات واجب کرد، پس حاجات خودرا بعد از نمازهایتان بخواهید. ( بحار الانوار، ج ,۸۵ ص ۳۲۴ )

 

ابی حمزه گفت : از امام (ع )شنیدم که فرمود: خداوند می فرماید: آن وقتی  که نمازی  را که بر تو واجب کردم ، به جا آوردی ، پس عابدترین مردم هستی . ( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۸۳ )

 

امام صادق (ع ) :  سجده بر تربت امام حسین (ع ) هفت پرده و مانع را می شکافد. ( بحار الانوار، ج ,۱۰۱ ص ۱۳۵ )

 

امام رضا(ع) می فرمایند: بر شما باد به نماز شب، هیچ بنده ای نیست که آخر شب بیدار شود و هشت رکعت نماز شب و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخواند و در قنوت آن هفتاد بار استغفار کند مگر اینکه خداوند او را از عذاب قبر و آتش پناه داده و عمر او را طولانی کرده، به زندگی او گشایش خواهد داد. (بحارالانوار ج ۸۷ ص ۱۶۱)

 

امام سجاد علیه السلام می فرمایند:  عمه ام زینب(س) حتی در شب یازدهم عاشورا نماز شبش ترک نشد و نشسته نماز خواند . (حسن الهی (بوته کار) ، زینب کبری ، ص ۹۰)

 

امام حسین(ع) می فرمایند؛ ای خواهرم مرا در نماز شب دعا کن . (بحارالانوار ج۴۴ ص۴۴۱)

 

امام باقر (ع) می فرمایند: اسلام بر پنج پایه استوار شده است، نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تاکید شده، ندا نشده است. (اصول کافی ج٢ ص۲۱)

 

امام سجاد(ع) می فرمایند: هرگاه نماز مى گزارى، (چنان باش که گویى) نماز آخرین را به جاى مى آورى. (بحار الأنوار ج ۷۸ ص ۱۶۰)

 

 

منبع : باحال مگمطالب پیشنهادی

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A71

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S20 Plus

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Note 10 Plus

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A30s

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S9 Plus

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy M11

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A42

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy Note20 Ultra

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S10 Plus

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy M31s

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy M31

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S20 Ultra

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A02s

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy M51

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A12

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy M01

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A3 Core

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy Note 8

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S9 Plus

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A80

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A50

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A60

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy A70

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S10 5G

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy S8

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy J7

نظرات کاربران گوشی سامسونگ Galaxy Grand Prime Pro

طرز تهیه کالباس خانگی

طرز تهیه شیرینی گردو و شکلات

طرز تهیه دسر زعفرانی

طرز تهیه کوکوی بامیه

طرز تهیه دسر کشکول

طرز تهیه فیله مرغ سوخاری

طرز تهیه کیک کرامبل سیب

طرز تهیه حلوای هویج با شیر

طرز تهیه کرم موز

طرز تهیه سوپ شیر

طرز تهیه فرنی پسته

طرز تهیه نان روغنی مغزدار ترکی

طرز تهیه بادمجان شکم پاره با کوفته

طرز تهیه باقلوا ترکی

طرز تهیه کرم انبه

طرز تهیه لازانیا

طرز تهیه کیک موکا شکلاتی

طرز تهیه دسر هویج

طرز تهیه ژله رنگین کمان

طرز تهیه فتوچینی با قارچ و مرغ

طرز تهیه کوکو سیب زمینی و کوکو سبزی

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۸۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۹۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۹

تاریخچه المپیک مارسی

تاریخچه بایرن مونیخ

تاریخچه تیم فوتبال پورتو

تاریخچه تیم بنفیکا

تاریخچه المپیک لیون

تاریخچه آژاکس

تاریخچه لاتزیو

تاریخچه منچستر سیتی

تاریخچه پاری سن ژرمن

تاریخچه اینتر میلان

تاریخچه یوونتوس

پروفایل دهه هفتادی ها

دهه شصتی ها

پروفایل دق کردن

پروفایل جزیره

پروفایل Q

پروفایل Z

پروفایل T

پروفایل میمون

پروفایل مشکی

پروفایل گروه

پروفایل a

پروفایل رئال مادرید

پروفایل بارسلونا

پروفایل رهبری

عکس رونالدو

عکس مسی

بیو شاخ

پروفایل تنهایی دخترونه

پروفایل پرسپولیس

پروفایل استقلال

پروفایل s

پروفایل n

پروفایل h

عکس شیر

والپیپر کارتونی عروسکی

عکس اسکلت

پروفایل یونیکورن

پروفایل دهه هشتادی

پروفایل پزشکی

پروفایل کره ای

پروفایل فوتبالی

پروفایل بی نهایت

پروفایل جلوی آینه

پروفایل حق الناس

پروفایل بی وفایی

تاریخچه لیورپول

تاریخچه دورتموند

تاریخچه رئال مادرید

تاریخچه بارسلونا

تاریخچه آث میلان

تاریخچه منچستریونایتد

پروفایل شکلک و ایموجی

عکس دیبالا

پروفایل کاراته

عکس پروفایل تکواندو

عکس پروفایل ببر

عکس پروفایل خنده دار

پروفایل دل شکستن

پروفایل جنگی

عکس پروفایل صورتی

عکس پروفایل دست بی نمک

پروفایل سلام صبح بخیر

پروفایل پوکر فیس

پروفایل والیبال

عکس پروفایل پلنگ

بیوگرافی هانده ارچل

بیوگرافی بوراک دنیز

بیوگرافی آکشی کومار

بیوگرافی کریس همسورث

بیوگرافی کریس ایوانز

بیوگرافی زین مالیک

بیوگرافی جاستین بیبر

بیوگرافی زلاتان ابراهیموویچ

بیوگرافی کریم بنزما

بیوگرافی راموس

بیوگرافی هازل کایا

مدل لباس خواب پسرانه و مردانه

مدل لباس خواب زنانه و دخترانه

داروی امام رضا

داروی امام کاظم

قد کریس رونالدو

ثروت نیمار

عکس کاسیاس

عکس کوتینیو

پروفایل عروسی

پروفایل ضدحال

پروفایل ضربان قلب

پروفایل طبیعت

عکس نوشته ی شفای مریض

عکس دختر با ساعت شیک

پروفایل شروع دوباره

پروفایل شعر حافظ

پروفایل شعر سعدی

پروفایل شعر سهراب سپهری

پروفایل شعر شهریار

پروفایل شعر مولانا

پروفایل سربازی

عکس پروفایل ساعت

عکس پروفایل سوپرمن

عکس پروفایل ساحل

عکس شمع

عکس پروفایل شمشیر

عکس پروفایل زامبی

عکس پروفایل سفید

عکس پروفایل زرد

عکس پروفایل زوج مذهبی

عکس پروفایل رکب خوردن

پروفایل گیتار

عکس پروفایل چای

عکس پروفایل چادری

ترکیب بارسلونا ۲۰۰۷

ترکیب بارسلونا ۲۰۰۸

ترکیب بارسلونا ۲۰۰۹

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۰

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۱

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۲

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۳

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۴

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۵

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۶

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۷

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۸

ترکیب بارسلونا ۲۰۱۹

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۰۸

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۰۹

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۰

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۱

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۲

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۳

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۴

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۵

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۶

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۷

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۸

ترکیب تیم رئال مادرید ۲۰۱۹

تجربه خرید گوشی سامسونگ Galaxy Note 10 Lite

تجربه خرید گوشی سامسونگ Galaxy A21S

تجربه خرید گوشی شیائومی Redmi Note 8 pro

تجربه خرید گوشی شیائومی Redmi Note 9

تجربه خرید گوشی سامسونگ Galaxy A31

عکس نوشته بسم رب چشمانت

عکس نوشته ی زخم زبان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۴۵

عدد ورزشی در جدول

زندگی مرفه در حل جدول

درخت زبان گنجشک در جدول

چراغ روغن سوز در جدول

اثر ایوان تورگنیف در جدول

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۹

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۸

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۷

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۶

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۵

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۴

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۳

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۲

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۱

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۱۰

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۰۹

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۰۸

ترکیب منچستر یونایتد ۲۰۰۷

ترکیب آث میلان ۲۰۱۸

ترکیب آث میلان ۲۰۱۷

ترکیب آث میلان ۲۰۱۶

ترکیب آث میلان ۲۰۱۵

ترکیب آث میلان ۲۰۱۳

ترکیب آث میلان ۲۰۱۲

ترکیب آث میلان ۲۰۱۱

ترکیب آث میلان ۲۰۱۰

ترکیب میلان ۲۰۰۹

ترکیب میلان ۲۰۰۸

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۹

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۸

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۷

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۶

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۵

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۴

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۳

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۲

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۱

ترکیب اینتر میلان ۲۰۱۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۲

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۷

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۹

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۰

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱

فاطمه تولدت مبارک

باران تولدت مبارک

بارانا تولدت مبارک

پریسا تولدت مبارک

پرستو تولدت مبارک

پری تولدت مبارک

پارمیدا تولدت مبارک

آتوسا تولدت مبارک

آرام تولدت مبارک

ارغوان تولدت مبارک

آسیه تولدت مبارک

بهناز تولدت مبارک

بهاره تولدت مبارک

آرمیتا تولدت مبارک