تبلیغاتی

معماهای افراد مشهور

معماهای افراد مشهور ، معماهایی هستند که بر اساس هوش و ترفندهای خاصی توسط بزرگان طراحی شده اند . در زیر چند نمونه از آن ها را برای شما آورده ایم .

معماهای انیشتین

معمای اول خرس

شخصی در یکی از سر زمین های غربی با خرسی مواجه شد. در حالی که هر دو ترسیده بودند شروع بهفرار کردند. خرس به سمت غرب و مرد به سمت شمال. در نقطه ای مرد ناگهان ایستاد و تفنگش را به طرف جنوب نشانه رفت و خرس را مورد هدف قرار داد. به نظر شما خرس چه رنگی داشته؟
شاید این نکته به شما در رسیدن به جواب کمک کند.اگر خرس۳/۱۴ بار سریعتر از مرد به سمت غرب بدود ، مرد میتواند به راحتی از جلو به او شلیک کند.گرچه برای به غنیمت بردن خرس او مجبور خواهد بود به جنوب برود.

معمای دوم همسایه ها

در محله ای ردیفی از پنج خانه وجود دارد. هر کدام از خانه ها دارای رنگ خاصی هستند افرادی که در این خانه ها زندگی می کنند نیز از پنج مليت متفاوت هستند. هر کدام از حیوان خاصی نگه داری میکنند سیگارهای متفاوتی می کشند و به نوشیدنی های متفاوتی علاقه مند هستند.
۱ . مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

۲ . سوئدی سگ در خانه نگاه می دارد.

۳ . مرد دانمارکی چای می نوشد.

۴ . خانه سبز رنگ در سمت چپ فانه مفید قرار دارد.

۵ . صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.

۶ . شخصی که سیگارpall mall می کشد پرنده پرورش میدهد.

۷ . صاحب خانه زرد سیگار dunhill می کشد.

۸ . مردی که در خانه وسطی زندگی میکند شیر می نوشد.

۹ . مرد نروژی در اولين خانه زندگی میکند.

۱۰ . مردی که سیگار blends میکشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند.

۱۱ . مردی که از اسب نگه داری میکند کنار مردی که dunhill میکشد زندگی می کند.

۱۲ . مردی که سیگار blue master میکشد آبجو می نوشد.

۱۳ . مرد المانی سیگار prince میک شد.

۱۴ . مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.

۱۵ . مردی که سیگار blends میکشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.

سؤال این است که چه کسی ماهی پرورش می دهد؟ 

معمای سوم  میهمانی

هشت زوج زن و مرد در یک میهمانی با یک دیگر ملاقات کردند که به یکدیگر کتاب امانت بدهند. زوجها دارای نام خانوادگی مشترک شغل مشترک و یک اتوموبیل مشترک هستند هرکدام رنگ خاصی را می پسندند. به علاوه ها از موارد زیر نیز با فیر هستیم:

۱ . دانيلا بلگ و شوهرش به عنوان دست فروش کار می کنند.

۲ . كتاب “سگ آبي” متعلق به زوجی است که رنگ قرمز را دوست دارند و اتوموبیل آنها فيات است.

۳ . یان و ویکتوریا رنگ قهوه ای را دوست دارند.

۴ . استن هوریگز و همسرش هانا سفيد را می پسندند.

۵ . جلی اسميت و شوهرش سرایدار هستند و اتوموبیل آنها وارتبرگ است.

۶ . مونیکا و الکساندر کتاب “پدر بزرگ ژرف ” را امانت گرفتند.

۷ . ماتیو و همسرش رنگ صورتی را دوست دارند و کتاب “mulatka Gabriella”را برای امانت دادن با خود آورده اند.

۸ . ایره و اتو حسابدار هستند.

۹ . كتاب ” ها پنج نفر بودیم” توسط کسانی که ترابانت می راندند به امانت برده شد.

۱۰ . سرماگ ها هردوخدمتگار هستند و کتاب “shed stoat” را همراه خود آورده اند.

۱۱ . خانم و آقای گوریل هردو پزشک هستند و کتاب قاضی اسلو واگو” را امانت گرفته اند.

۱۲ . پول و همسرش رنگ سبز را دوست دارند.

۱۳ . ورونيكا و شوهرش آبی را می پسندند.

۱۴ . ریک و همسرش کتاب “قاضی اسلو واكو” را آورده اند و اتوموبیل آنها ریگولی است.

۱۵ . یک زوج كتاب “dame commissar” را آورده اند و به جای آن کتاب  multaka Gabriela به امانت بردند.

۱۶ . زوجی که اتو موبیل آنها داسيا است رنگ بنفش را دوست دارند.

۱۷ . زوجی که معلم هستند کتاب “dame commissare “را امانت گرفتند.

۱۸ . اتوموبيل زوج کشاورز موسکویگ است.

۱۹ . پاملا و شوهرش رنو دارند و کتاب “پدر بزرگ ژوزف ” را آورده اند.

۲۰ . پاملا و شوهرش کتابی را که آقا و خانم زاک آورده اند به امانت گرفتند.

۲۱ . روبرت و همسرش زرد را دوست دارند و کتاب ” کمدی مدرن” را امانت گرفته اند.

۲۲ . آقا و خانم اسواین این مغازه دار هستند.

۲۳ . كتاب “کمدی مدرن ” متعلق به زوجی است که اتوموبیل آنها اسکودا است.

اکنون با توجه به این شرایط اطلاعات مربوط به هر خانواده را استخراج کنید.

 

معمای چهارم کشتی ها

 

۱ . کشتی یونانی ساعت ۶ حرکت میکند و بار آن قهوه است

۲ . کشتی وسطی دود کش سیاه دارد.

۳ . کشتی اسپانیایی ساعت ۹ حرکت میکند.

۴ . کشتی فرانسوی با دود کش آبی سمت چپ کشتی با بار قهوه قرار دارد.

۵ . کشتی که به مارسل می رود سمت راست کشتی است که کاکائو حمل می کند.

۶ . کشتی برزیلی به سمت مانیل میرود.

۷ . کنار گشتی برنج کشتی ای قرار دارد که دود کش آن سبز است.

۸ . کشتی ای که به ژنو مي رود ساعت ۵ حرکت می کند.

۹ . کشتی اسپانیایی که ساعت ۹ حرکت میکند سمت راست کشتی است که به مارسل میرود.

۱۰ . کشتی با دودکش قرمز به هامبورگ مي رود.

۱۱ . کنار گشتی که ساعت ۷ حرکت میکند کشتی با دود کش سفید قرار دارد.

۱۲ . کشتی که در کنار قرار دارد ذرت حمل می کند.

۱۳ . کشتی با دود کش سیاه ساعت ۷ محرکت می کند.

۱۴ . کشتی که نرت حمل می کند کنار کشتی برنج است.

۱۵ . کشتی ای که مقصدش هامبورگ است ساعت و حرکت می کند.

با این شرایط اطلاعات مربوط به زمان حرکت کشتیها و نحوه بارگیری آن ها را مشخص کنید.

 

معمای پنجم باغبان ها

 

پنج دوست کنار یکدیگر باغ دارند. در این باغ ها سه نوع بذر پرورش می دهند.میوه (سیب, گلابی, زردآلو, گیلاس) سبزی جات (پیاز, هویج, كلم کو) و گل رز, لاله, زنبق وميخک)

۱ . آنها مجموعا ۱۲ محصول مختلف پرورش میدهند .

۲ . هر كس دقيقا ۴ محصول دارد .

۳ . هر محصول در یک باغچه قرار دارد .

۴ . فقط یک محصول هست که در ۴ باغچه موجود می باشد .

۵ . فقط در یک باغچه سه نوع بذر کشته شده .

۶ . فقط در یک باغ فقط یک نوع بذر کاشته شده.

۷ . گلابی ها فقط در باغ اول و باغ آخر وجود دارند.

۸ . باغ پل در وسط قرار دارد ولی در آن زنبقى نیست .

۹ . کسی که میخک پرورش میدهد دیگر سبزیجات نمی کارد .

۱۰ . کسی که رز دارد گلم پرورش نمی دهد .

۱۱ . کسی که زرد آلو دارد کلم و کدو هم می کرد .

۱۲ . اولین باغچه سیب هم دارد .

۱۳ . فقط در دو باغچه گیلاس وجود دارد .

۱۴ . در باغ سام پیاز و گیلاس هست .

۱۵ . لوک فقط دو نوع میوه پرورش می دهد.

۱۶ . فقط در دو باغ لاله کشت می شود .

۱۷ . یک باغ سیب دارد .

۱۸ . فقط در یک باغ که کنار باغ ریک است کلم کشت میشود .

۱۹ . باغ سام در دو انتها قرار ندارد .

۲۰ . هنک نه سيزی می کارد و نه میفک .

۲۱ . پل سه نوع سبزی دارد.

محصولات هر کدام از باغبان ها را مشخص کنید.

توضيح: انواع بذر(۳ تا ) : ميوه، سبزی، گل

انواع محصول (۱۲ تا): سيب، گلابی، زرد آلو، گیلاس، پیاز، هویج، كلم ، کدو

 

معمای دکتر حسابی

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند
تا آن ساعت را خریداری کنند.

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده.

این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان .

شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد  و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)

حالا هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند. که ۹*۳ برابر ۲۷ میشود.

این مبلغ به علاوه آه ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان .

هزار تومان باقیمانده کجاست؟

 

معمای بیل گیتس برای استخدام در مایکروسافت

دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند.

هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند.

درهایشان که بسته باشد درون اتاقها كاملا تاریک است.

در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هموجود دارد.

ما  نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ راروشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کليد وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم )

شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید.

شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید.

اما شما تنها هستيد و نمی توانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقي خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتی که وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

این معما را بیل گیتس در سال ۲۰۰۲ طراحی کرد تا از بین ۱۰۰ مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.

حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

 

 

 

منبع : math

وبگردی