تبلیغاتی

برجی برای دختران

در فرهنگ ایرانی «چهل» عددی مقدس است و «دختر» هم به عنوان نمادی از زنانگی، باروری و حیات مطرح می شود.

 

در نقاط مختلف ایران مکان هایی چون برجهاء کوهها، تپه ها و آرامگاه هایی با نام چهل دختر یا چهل دختران وجود دارد.

 

علت این نامگذاری نیز جنگها و یورش های مختلف اقوام دیگر به فلات ایران بوده است.

 

در بیشتر این مکان ها افسانه ها و روایت هایی از پنهان شدن و غیب شدن زنها در این مکانها از دست متجاوزان و مهاجمان وجود دارد بیشتر این روایات نیز یا به دختران خاندان سلطنتی ساسانیان برمی گردد یا به دوران حمله مغول ها و افغانها، اما روایت برج چهل دختران سمنان کاملا متفاوت است و در آن سکونت زنان و نه غیبتشان مطرح میشود.

 

برج چهل دختران سمنان

 

این برج در اواسط خیابان حکیم الهی، بین دو محله کوشمغان و زاوغان قرار گرفته است.

 

قدمت این بنا به پیش از اسلام و دوره ساسانیان برمی گردد.

 

این سازه قدیمی و نیمه مخروبه به صورت برج هشت ضلعی است. در خصوص این برج دو روایت وجود دارد.

 

روایت نخست این گونه است که چهل دختر که برای خدمت در آتشکده انتخاب شده بودند در این برج زندگی می کردند.

 

همین است که نام این برج به نام تعداد آنهاست ، اما روایت دوم به این گونه است که چهل دختر که دست از تعلقات دنیوی کشیده و تارکدنیا شده بودند، این برج را با گل و خشت ساخته و به عنوان محل زندگی برگزیده اند.

 

جدا از درستی هر کدام از این داستانهای امروزه بنای چهل دختران سمنان به مکانی برای گشایش بخت بدل شده است. طبق اعتقادات مردم محلی، دختران دم بخت به داخل این برج رفته و سه تا هفت سنگ به سقف برج پرتاب می کنند؛ اگر این سنگها به بیرون برود دختر می داند که در آن سال به خانه بخت خواهد رفت در غیر این صورت باید هنوز صبر کند.

درستی یا نادرستی این حکایتها موضوع این نوشته نیست، برخی از این روایت ها گاه می تواند لذت تماشای این جاذبه های گردشگری را صدچندان کند.

وبگردی