تبلیغاتی

موزه ماتناداران، گنجینه کتب قدیمی

 

 

 

 

موزه ماتناداران در شهر ایروان موزه ای کم نظیر که گنجینه ای متنوع از نسخ خطی را در خود جای داده است.

ما در بخش گردشگری باحال مگ برای آشنایی بیشتر با این موزه، شما را به دیدن عکس هایی زیبا از آن دعوت میکنیم.

موزه ماتناداران-نقاش

-کتابموزه ماتناداران

موزه ماتناداران-تقویم

موزه ماتناداران-کتاب-قدیمی

موزه ماتناداران-پوتین

موزه ماتناداران-نقاشی

موزه ماتناداران-داخل

موزه ماتناداران-ساعت

موزه ماتناداران-میخی

موزه ماتناداران-عتیقه

موزه ماتناداران-متن-نقاشی

موزه ماتناداران-کتاب-میخی

موزه ماتناداران-کتابها

موزه ماتناداران-محیط-موزه

موزه ماتناداران-ورودی

وبگردی