hambergermenu

مشاوره و وکالت تخصصی با بهترین وکیل مهریه در تهران | موسسه حقوقی دادآرمان

مشاوره و وکالت طلاق توافقی با بهترین وکیل خانواده درتهران

وکالت و مشـاوره تخصصی مطالبه مهریه با وکیل مهریه موسسه حقوقی دادآرمان

09128400921 09336267878 09336267676 09120627820

 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

 

مطالبه مهریه از ارث

 

شرایط تعلق گرفتن مهریه زن

وکیل مهریه موسسه حقوقی دادآرمان باتوجه به آگاهی از به روزترین قوانین و رویه های حقوقی درباره مهریه بیان می کند که مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک می ‌شود و مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه است که مرد ملزم به پرداخت آن به زن می ‌باشد و به محض وقوع عقد نکاح و ازدواج ، زن مالک آن می ‌گردد.

 

در هر شرایطی مهریه به زن تعلق می‌ گیرد و شرایطی مانند رابطه نامشروع ، نشوز (ناسازگاری) زن یا عدم تمکین و یا هر عمل دیگری از طرف زن ، مانع از استحقاق زن نسبت به دریافت مهریه نمی ‌باشد .

 

انواع مهریه

مهر‌المسمی

اگر مهریه ضمن عقد نکاح یا پس از آن با رضایت طرفین تعیین شود مهر‌المسمی نامیده می ‌شود . مهر‌المسمی مال معینی است که به عنوان مهریه با توافق زوجین تعیین می‌ گردد یا شخصی که زوجین انتخاب کرده ‌اند.

 

مهر‌المثل

مهری که بر حسب عرف و با توجه به وضع زن از لحاظ سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن و بر حسب زمان و مکان تعیین می‌ گردد ، مهرالمثل نام دارد.

 

موارد تعیین مهرالمثل عبارتند از :

 

* هرگاه مهر‌المسمی تعیین نشده باشد و نزدیکی واقع شده باشد .

 

* در عقد نکاح شرط عدم مهریه شده باشد ؛ پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل است .

 

* در مواردی که مهر‌المسمی به جهتی از جهات باطل باشد پس از نزدیکی زن مستحق مهر‌المثل می ‌باشد .

 

* مواردی که مهریه تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی زن خود را طلاق دهد .

 

مهر‌المتعه

هرگاه در عقد ازدواج مهریه ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، زن خود را طلاق دهد ؛ زن مستحق مهر‌المتعه می ‌شود . در مهر‌المتعه وضعیت مرد از لحاظ اقتصادی و توانایی مالی مورد توجه واقع می ‌شود .

 

مهرالسنه

مهرالسنه ، مهری است که پیامبر اکرم (ص) برای دخترش فاطمه (س) تعیین کرده است ؛ این مهر معادل ۵۰۰ درهم است .

 

انواع مهریه از نظر زمان دریافت و مطالبه آن

 

انواع مهریه از نظر زمان دریافت و مطالبه آن

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه به این معناست که پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن توانایی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی کافی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد.

 

چنانچه زوجه مهریه خود را درخواست نماید ، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخش زیادی از آن را به صورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.

 

مهریه عندالمطالبه

وکیل مهریه موسسه حقوقی دادآرمان درباره مهریه عندالمطالبه می گوید: عندالمطالبه بودن مهریه به این معناست که هر زمان زوجه اراده نمود و آن را از همسرش درخواست بنماید ، مرد موظف است که مهریه را به طور کامل پرداخت نماید ، مگر آنکه بتواند عدم توانایی مالی خود را اثبات کند که در این صورت دادگاه با توجه به توانایی ‌های مالی و درآمد مرد ، مهریه را تقسیط می‌ نماید.

 

هنگامی که مهریه به صورت عندالمطالبه است ، اصل بر این است که مرد توانایی پرداخت آن را دارد ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهر است و در واقع او باید ثابت نماید توانایی کافی برای پرداخت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را به صورت یکجا ندارد.

 

* نکته : این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه به صورت عندالمطالبه و بخشی دیگر به صورت عندالاستطاعه در نظر گرفته شود که در چنین شرایطی حکم هر قسمت از مهریه مطابق با شرایطی است که بیان شد.

 

وکالت و مشـاوره آنلاین مطالبه مهریه با وکیل مهریه موسسه حقوقی دادآرمان

 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

 

مطالبه مهریه از ارث

 

 09128400921 09336267878 09336267676 09120627820

 

مهریه حال چیست ؟

به محض عقد ، زن مالک تمام مهریه می ‌شود . بنابراین مالکیت وی متزلزل است و بعد از دخول مستقر می‌ گردد. در مهریه حال حق حبس وجود دارد .

 

مهریه موجل چیست ؟

در مهریه ‌ی موجل برای پرداخت مهریه ، مهلت و زمانی در نظر گرفته می‌ شود که تا زمان فرا رسیدن آن ،

 

زن حق مطالبه و درخواست مهریه را ندارد ؛ در این نوع مهریه حق حبس وجود ندارد .

 

مهریه در عقد منقطع (صیغه)

در نکاح منقطع (ازدواج موقت) عدم مهریه در عقد موجب بطلان است . در نکاح منقطع وفات زن در بین مدت موجب سقوط و از بین رفتن مهریه نمی ‌شود و همچنین است ، اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .

 

در ازدواج موقت یا صیغه هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را به زن پرداخت نماید .

 

* نکته : چنانچه مهریه وجه نقد تعیین شود و زوجه زن پس از گذشت سال ‌ها آن را مطالبه و درخواست نماید، مهریه وی مطابق با تغییر قیمت و تورم سالانه محاسبه و به وی پرداخت خواهد شد .

 

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : «چنانچه مهریه وجه رایج باشد ، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد ، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند .»

 

وکالت و مشـاوره رایگان مطالبه مهریه با وکیل مهریه موسسه حقوقی دادآرمان

 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

 

مطالبه مهریه از ارث

 

 09128400921 09336267878 09336267676 09120627820

 

بهترین وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی دادآرمان

 

مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن پرداخت مهریه ، می ‌تواند به صورت مستقل مطرح شود و یا اینکه به شرط عدم پرداخت مهریه از سوی بدهکار اصلی ، یا زوج امکان مراجعه به ضامن وجود داشته باشد .

 

در هنگام توافقات نامزدی و هنگام خواستگاری ، اگر توانایی مالی زوج ، برای خانواده عروس و یا زوجه مشخص نباشد و تقاضای ضامن شدن پدر داماد یا زوج و یا هر شخص ثالثی بنمایند و فردی حاضر به پذیرش ضمانت پرداخت مهریه باشد ، زوجه تحت شرایطی برای دریافت مهریه می‌ تواند به زوج و ضامن وی به صورت همزمان مراجعه نماید و یا اینکه در صورت خودداری شوهر از پرداخت مهریه ، دعوای مطالبه مهریه از ضامن را مطرح نماید .

 

مطالبه مهریه از ضامن براساس عقد ضمان است که در زمان انعقاد عقد نکاح ، جاری شده و مورد پذیرش طرفین و ضامن قرار گرفته است .

 

آیا میدانید…

شرایط تعلق گرفتن مهریه به زن چیست؟

 

بهترین وکیل مهریه در تهران کیست؟

 

مهریه زوجه در صورت ورشکستگی زوج

 

مهریه زوجه در صورت فوت زوج

 

حق حبس مهریه چیست؟

 

مطالبه مهریه در انواع طلاق چگونه انجام می شود؟

 

مطالبه مهریه از ضامن پرداخت مهریه چگونه انجام می شود؟

 

نحوه مطالبه‌ مهریه از طریق دادگاه خانواده و اجرای ثبت چگونه است؟

 

پاسخ به این سوالات و همه سوالات حقوقی و کیفری درباره مهریه و طلاق در مشاوره رایگان با وکیل خانواده موسسه حقوقی دادآرمان

 

02122904873 02122904874 09128400921 – 09336267878

 

منبع : dadarman.com

دسته بندی :

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات متنی